Knooppunt Informele Zorg: bundeling van professionele krachten

Om de ondersteuning van mantelzorgers, zorgvrijwilligers en zelfhulp (de informele zorg) in Sittard-Geleen te versterken, worden de krachten van alle netwerkpartners op dit gebied binnenkort gebundeld in een Knooppunt Informele Zorg. Het knooppunt vervult een netwerkfunctie voor professionals en brengt daarnaast het totale ondersteuningsaanbod voor de informele zorg in kaart.

Sittard-Geleen wil informele zorgers zo optimaal mogelijk in staat stellen om zorg te blijven geven. “Wij willen dat onze mantelzorgers en zorgvrijwilligers de informatie, ondersteuning, erkenning en waardering krijgen die ze nodig hebben’, vertelt wethouder Leon Geilen (Welzijn). “Het Knooppunt Informele Zorg gaat daarbij helpen omdat dan vanuit één centrale plek de coördinatie naar alle netwerkpartners plaatsvindt.”

Tot nu toe werd de ondersteuning op het gebied van informele zorg vanuit verschillende plekken aangeboden: steunpunt mantelzorg van Partners in Welzijn (PIW), stichting StreekZorg als netwerkorganisatie voor twaalf (zorg)vrijwilligersorganisaties en stichting Zorgbelang Limburg voor zelfhulp. Deze partijen en een brede vertegenwoordiging uit het werkveld van professionele maatschappelijke instellingen en zorgaanbieders hebben gezamenlijk gewerkt aan het inrichten van het Knooppunt Informele Zorg dat zal functioneren als een zelfstandige stichting onder PIW Groep.

Marc Schats (PIW Groep): “In het Knooppunt Informele Zorg werken betrokken organisaties samen. Het doel is van elkaar te leren en elkaar sterker te maken. Door samen op te trekken verwachten we dat we sterker staan en beter gehoord worden. Het Knooppunt wil ook de spreekbuis zijn richting gemeente en professionele zorg”.

Op donderdag 15 maart wordt het startschot gegeven voor het Knooppunt Informele Zorg.

 

You May Also Like

Like ons op Facebook
X