Minder dan 1000 Weertenaren in de bijstand

Sinds afgelopen week zijn er minder dan 1000 inwoners die een uitkering hebben van de gemeente Weert. De gemeente is trots op dit resultaat dat ze met alle samenwerkingspartners, waaronder Werk.kom, heeft bereikt. Vooral een andere aanpak heeft ertoe geleid dat het aantal mensen in de bijstand in Weert is gedaald.

De gemeente pakt de ondersteuning van bijstandsgerechtigden sinds dit jaar anders aan. De klant en zijn vraag staan centraal, er wordt gekeken naar wat nodig is. Pas als dát helder is komt de toets op wetten en regels. Daarnaast worden nu meerdere problemen van de klant tegelijk opgepakt. Heeft hij of zij bijvoorbeeld schulden, dan wordt tegelijkertijd de schuldhulpverlening opgepakt. Dit betekent ook dat er meer persoonlijke aandacht voor de klant is. Door deze manier van werken wordt er maatwerk geleverd zonder dat er sprake is van willekeur. Het geeft mensen in de bijstand een oplossing op maat.

Kantelpunt is bereikt
Wethouder Van den Heuvel: “Complimenten voor iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd. Het mes snijdt aan twee kanten. Bijstandsgerechtigden worden aan werk geholpen en voor werkgevers biedt het kansen in een tijd dat er krapte op de arbeidsmarkt ontstaat. Dit is een enorme stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg.”

Nedcar
Onlangs hebben 53 Weerter uitkeringsgerechtigden, onder wie ook statushouders, bij VDL Nedcar in Born een baan gevonden. Dit is een gevolg van het maatwerk. Daarbij is in dit geval nauw samengewerkt door bedrijfsleven, uitkeringsinstanties en mensen die een baan zoeken.

Ontwikkeling bijstand
In de grafiek is de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden in Weert sinds 2013 weergegeven.

De toename tussen 2013 en 2016 is vooral te wijten aan de naweeën van de crisis en de instroom van statushouders. Een andere oorzaak van het stijgende aantal bijstandsgerechtigden heeft te maken met wijzigingen in de arbeidswetgeving. Daardoor zijn meer mensen sneller in de bijstand terecht gekomen, vanuit bijvoorbeeld een WW-uitkering.

Redenen voor de dalende lijn sinds 2016 zijn het einde van de crisis en de maatwerk-aanpak voor de bijstandsgerechtigde.

 

You May Also Like

Like ons op Facebook
X