Sportcentrum Glanerbrook dé centrale locatie in de gemeente voor zwemmen en schaatsen

Het college van B&W kiest voor Glanerbrook als dé centrale locatie voor zwemmen en schaatsen vanaf 2025. Het voorgenomen besluit van het college is mede tot stand gekomen op basis van advies van bureau Drijver en Partners dat recent onderzoek heeft gedaan naar de wijze waarop vanaf 2021 invulling gegeven kan worden aan het voorzieningenniveau op het gebied van schaatsen en zwemmen.

Op grond van onder andere financiële overwegingen is gekozen voor Glanerbrook”, zegt wethouder Ruud Guyt (Sport). “Op de nieuwe locatie wordt straks het volgende gerealiseerd: een 2x 25-meterbad( 8 banen), een zogenaamd doelgroepen bad, recreatiebad(en) binnen, recreatiebad(en) buiten en een ijshockeyhal. Uitbreiding met een 50-meter bad en een 333-meter ijsbaan is alleen mogelijk wanneer er draagvlak is voor cofinanciering.”

Onderzoek
Drijver en Partners heeft een inventarisatie gemaakt van het huidige gebruik en de technische staat van de accommodaties, de wensen van de verenigingen en exploitanten, de huidige exploitatie- en kapitaallasten en de consequenties van contractbeëindiging met de huidige exploitanten. Daarnaast zijn relevante trends en ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt die van invloed zijn op de toekomstige schaats- en zwembehoefte. Vervolgens zijn aan de hand van de uitkomsten van deze inventarisatie enkele toekomstscenario’s op hoofdlijnen beschreven en is op basis van afwegingscriteria een voorkeursvariant benoemd.

Agenda Sport en Bewegen 2016-2020
In december 2015 stelde de raad de ‘Agenda Sport en Bewegen 2016-2020’ vast. Daarin werd opgenomen dat onderzoek gedaan zal worden naar de wijze waarop vanaf 2021 invulling gegeven kan worden aan het voorzieningenniveau op het gebied van schaatsen/zwemmen.

De raad neemt in december een beslissing over het voorgenomen besluit van de gemeente.

 

You May Also Like

Like ons op Facebook
X